In Uncategorized

Het zal waarschijnlijk vreemd klinken maar het parkeren van je auto kan tot ellende leiden. Hoe is dat nu mogelijk? Op straat, bij de trottoirs bevinden zich putten waar het regenwater in het riool terechtkomt. De gemeente zorgt er voor dat de goten aan weerszijden van de straten worden geveegd door speciale veegmachines. Deze machines zuigen de bladeren op en zorgen voor een vrije doortocht van het regenwater. Maar als er auto’s staan geparkeerd zullen de veegmachines om die auto’s heen rijden. Dat is helemaal niet erg tenzij bepaalde auto’s net altijd op dezelfde plek geparkeerd staan.

overstroming via de straat
Er kan een opeenhoping van bladeren ontstaan waardoor de putjes geen regenwater meer opvangen. Bij een aflopend trottoir richting woningen kan zo een kleine overstroming plaatsvinden met alle gevolgen van dien. De kans is misschien klein maar zeker aanwezig en de gevolgen zijn gigantisch. Check regelmatig de goten van de wegen en kijk of er niets in de weg ligt.sump-cover-217259_1280 (1)

Altijd zelf inspecteren
Weliswaar is de gemeente verantwoordelijk voor schone wegen maar als je zelf met de gevolgen komt te zitten is dat nooit prettig. Het is altijd verstandig om rond het huis te kijken of er geen situaties zijn die kunnen zorgen voor overlast. Het zijn niet altijd de meest voor de hand liggende dingen waarvan je kunt verwachten dat ze tot verstoppingen leiden maar het is beter om te voorkomen dan om te genezen.

Nieuwste artikelen